Sample details: e5c74644d868dbb5bfd5e8afeab7b5b9 --

Hashes
MD5: e5c74644d868dbb5bfd5e8afeab7b5b9
SHA1: 746e3a22683a99ed24263a1e2d54cbdcb6f11060
SHA256: de35c659442f6fae08b9d8348eab79a30ecbf3cb9dae5641e1ad65bbfe2775a8
SSDEEP: 48:/fppN9J2Vnz4+SrGsooJaLzLKHZ+/3CX6PXIsX3GmFVYlY0JHihJHohauoj:/LR2E+6ooJaLzLKHZe3XIsX3G+R0Hifh
Details
File Type: HTML
Yara Hits
Source
http://barbarapaliga.pl/cgi-bin/messg.jpg
Strings
		<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
	<meta name="viewport" content="width=device-width" />
	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
	<meta name="robots" content="noindex,nofollow" />
	<title>WordPress &rsaquo; Tworzenie pliku konfiguracyjnego</title>
	<link rel='stylesheet' id='buttons-css'  href='http://barbarapaliga.pl/wp-includes/css/buttons.min.css?ver=5.0.3' type='text/css' media='all' />
<link rel='stylesheet' id='install-css'  href='http://barbarapaliga.pl/wp-admin/css/install.min.css?ver=5.0.3' type='text/css' media='all' />
</head>
<body class="wp-core-ui">
<p id="logo"><a href="https://pl.wordpress.org/" tabindex="-1">WordPress</a></p>
<h1 class="screen-reader-text">Zanim zaczniemy</h1>
<p>Witaj na swojej witrynie opartej na WordPressie. Zanim b
dzie mo
na z niej korzysta
, trzeba ustawi
p do bazy danych. Potrzebne b
ce informacje:</p>
	<li>Nazwa bazy danych</li>
	<li>Nazwa u
ytkownika bazy danych</li>
	<li>Has
ytkownika bazy danych</li>
	<li>Adres serwera bazy danych</li>
	<li>Prefiks nazw tabel (je
li chcesz zainstalowa
cej ni
 WordPressa w tej samej bazie danych)</li>
<p>Wykorzystamy te informacje do stworzenia pliku <code>wp-config.php</code>.	<strong>Nie mart si
eli z jakiegokolwiek powodu automatyczne tworzenie pliku nie zadzia
o. Ten proces jedynie zapisuje wprowadzone informacje o bazie danych w pliku konfiguracyjnym. Mo
na zwyczajnie otworzy
 <code>wp-config-sample.php</code> w edytorze tekstowym, wpisa
 te informacje i zapisa
 plik pod nazw
 <code>wp-config.php</code>.</strong>
	Potrzebujesz pomocy? <a href="https://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php">Mamy wszystko</a>.</p>
<p>Informacje te zosta
y ci prawdopodobnie podane przez administratora twojego serwera. Je
li ich nie posiadasz, konieczne b
dzie skontaktowanie si
 z nim przed rozpocz
ciem instalacji. Je
eli wszystko jest ju
 przygotowane
<p class="step"><a href="setup-config.php?step=1&amp;language=pl_PL" class="button button-large">Zaczynajmy!</a></p>
<script type='text/javascript' src='http://barbarapaliga.pl/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4'></script>
<script type='text/javascript' src='http://barbarapaliga.pl/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1'></script>
<script type='text/javascript' src='http://barbarapaliga.pl/wp-admin/js/language-chooser.min.js?ver=5.0.3'></script>
</body>
</html>